Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
 
 
ZAPEWNIAMY
 • codzienne zajęcia stymulujące rozwój dziecka
 • autorski program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych
 • budzenie zdolności muzycznych, plastycznych i językowych u maluchów
 • indywidualne podejście do każdego maluszka
 • dostęp do logopedy i psychologa
 • szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych (nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, artystyczna aktywność ruchowa, rytmika)
GWARANTUJEMY
 • czułą i troskliwą opiekę oraz szczególną troskę o bezpieczeństwo maluchów
 • fachową, dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu żłobka
 

Artystyczna Akademia Malucha

 • pierwszy niepubliczny artystyczny żłobek w Krakowie
 • jedyny żłobek w Polsce posiadający certyfikat "Miejsca Odkrywania Talentów"
 • szeroka oferta abonamentów dziennych oraz pakietów godzinowych
 • doświadczenie w pracy z dziećmi (od 2009 roku mieliśmy pod swoją opieką już ponad 1000 maluszków)
 • profesjonalna opieka wysokowykwalifikowanej kadry oraz troska o wszechstronny rozwój małego dziecka
 • bezpieczne miejsce dla maluszków, spełniające wymogi architektoniczne, sanitarne oraz ppoż, gwarantując bezpieczne i higieniczne warunki dla maluchów
 • jesteśmy pod stałą kontrolą Sanepidu, Straży Pożarnej oraz Urzędu Miasta Kraków
 

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

Stymulujemy wszechstronny rozwój małego dziecka w oparciu o autorski program. W lutym 2013 r. doceniono naszą działalność w rozwijaniu dziecięcych talentów, w wyniku czego nasza placówka została wyróżniona jako
"Miejsce Odkrywania Talentów"
Ten ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym dzieci oraz rozwijającym ich umiejętności. Jesteśmy tym bardziej dumni faktem, iż miano to, przyznawane jest pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Aktualności
 • Facebook
Dotacja
Dodano: 2019-08-20 21:41:38; Aktualizacja: 2024-02-05 13:28:03

W 2024 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez

Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji,
pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej
od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę
wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie
zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x3,50zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków
udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu
na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych

na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 97 97, pokój nr 34
e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

O nas w pismach naukowych
Dodano: 2018-03-29 00:26:23; Aktualizacja: 2018-03-29 00:27:26

Bardzo się cieszymy, że Artystczna Akademia Malucha opisana została również w kręgach akademickich, a mianowicie w kwartalniku naukowym wydawanym przez Akadmię Ignatianum: Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Zachęcamy do lektury pod poniższym linkiem

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2014-t-n2/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2014-t-n2-s129-131/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2014-t-n2-s129-131.pdf


Dwujęzyczne dzieci
Dodano: 2015-04-06 20:59:55; Aktualizacja: 2015-04-06 21:38:40

Dwujęzyczne dzieci

Od kwietnia jesteśmy partnerami Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne dzieci". Program ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. Już wkrótce pierwsze filmiki z postępów językowych naszych maluchów.


Piszą o nas...
Dodano: 2014-04-27 00:57:50; Aktualizacja: 2014-04-27 01:38:27W najnowszym numerze "Miasta Pociech" będzie można przeczytać artykuł o naszym Żłobku. Już teraz zapraszamy do lektury na stronie internetowej gazety.Zapraszamy do galerii na facebooku
Dodano: 2014-01-30 23:40:36; Aktualizacja: 2015-09-15 22:14:33

Wszystkie osoby, które chcą lepiej poznać Artystyczną Akademię Malucha "od środka", zapraszamy do polubienia nas nas na facebooku. Znajdziecie tam Państwo wiele aktualnych zdjęć, filmów oraz informacji o naszym żłobku.

Zapraszamy!!!

 
Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j