Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
Opieka okazjonalna

Opieka za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku:

  • podczas jednorazowego pobytu dziecka bez konieczności wykupienia abonamentu lub pakietu godzinowego

 

CENA: 30PLN za każdą rozpoczętą godzinę

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j