Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
Lokalizacja żłobka

Niepubliczny żłobek Artystyczna Akademia Malucha 1 zlokalizowany jest na Prądniku Czerwonym, w miejscu z dala od ruchliwych ulic, w bliskim sąsiedztwie uroczego Parku "Zaczarowanej Dorożki". Dzięki naszej lokalizacji możemy odbywać spacery alejkami parku oraz korzystać z jego atrakcji.

Jednocześnie lokalizacja w okolicach Ronda Barei, ul. Dobrego Pasterza, oraz ul. Lublańskiej, sprawia, iż łatwością mogą do nas dojechać nie tylko mieszkańcy Prądnika Czerwonego, ale również z Nowej Huty oraz miejscowości położonych na północ od Krakowa. Artystyczna Akademia Malucha 1, powstała również z myślą o okolicznych firmach mieszczących się m.in. w budynkach Rondo Business Park, czy Quattro Business Park. Bliska lokalizacja daje możliwość szybkiego odebrania dziecka ze żłobka, bez zbędnego stania w korkach.

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j