Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
Abonament miesięczny

W ramach każdego abonamentu, oprócz troskliwej opieki oferujemy również:

  • ubezpieczenie dziecka NNW
  • zajęcia zorganizowane wg harmonogramu
  • środki higieniczne (chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt, chusteczki higieniczne)
  • wodę mineralną

Cennik - plany abonamentowe (objęte dofinansowaniem z UM oraz 400+).

Cennik:

ZIELONY –  ok. 676 PLN* (5 dni w tygodniu)                                   cena bez dotacji: 1790 PLN

FIOLETOWY –  ok. 492 PLN* (3 dni w tygodniu)                                cena bez dotacji: 1300 PLN

POMARAŃCZOWY – ok. 288 PLN* (2 dni w tygodniu)                         cena bez dotacji: 960 PLN

NIEBIESKI – ok. 176 PLN* (1 dzień w tygodniu)                                 cena bez dotacji: 710 PLN


Kalkulacja została dokonana przy 21 dniach roboczych oraz Programu 400+.
Z racji, iż dotacja z Urzędu Miasta uzależniona jest od dni roboczych, w każdym miesiącu cena może być inna. Obniżenie czesnego o Program 400+ zostanie wyliczane po wejściu Programu w życie.  Wszelkie informacje na temat dotacji, dostępne w placówkach.
Zobacz też pakiety godzinowe!

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j