Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Przemiarki 23A
Adaptacja

Każde dziecko rozpoczynające swoją przygodę z Artystyczną Akademią Malucha, ma możliwość pobytu w pierwszych dniach wraz z rodzicem. Jest to czas na zapoznanie malucha z nowym otoczem, "ciociami", zabawkami... Jednocześnie w ten sposób dajemy rodzicom możliwość lepszego poznania naszej placówki.

Czas adaptacji dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka, mając na uwadze fakt, iż nie może być ona ani zbyt krótka, ani zbyt długa. Zwykle trwa do 3 dni. Już pierwszego dnia nasi doświadczeni wychowawcy na podstawie obserwacji dziecka mogą określić, jak długo powinna trwać adaptacja. Zbyt długa adaptacja daje dziecku przekonanie, iż żłobek jest miejscem w którym przebywa wraz z rodzicem, co może przyczynić się do jeszcze trudniejszego rozstania. Bywa, że niektóre dzieci nie potrzebują w ogóle adaptacji. Są tak zafascynowane nowym otoczeniem, kolorami, zabawkami, zajęciami, że „nie zauważają” nieobecności rodzica. Łatwiejszy proces adaptacji mają również maluszki do 1 roku życia.

W pierwszych dniach samodzielnego pobytu dziecka w żłobku, nowy maluch objęty jest szczególną opieką i troskliwością. Zdając sobie sprawę z tego, iż jest to również stresująca sytuacja dla rodzica, istnieje możliwość wielokrotnego telefonowania do żłobka w celu otrzymania informacji o maluszku.

Ogromny wpływ na adaptację maluszka ma współpraca rodziców z wychowawcami oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Kluczowym momentem jest pozostawienie dziecka w żłobku. Postępowanie rodziców zgodnie z prośbą wychowawcy z pewnością ułatwi maluszkowi szybką adaptację. Istotne jest nieprzedłużanie rozstania. Zbyt długie rozstania i uleganie (zwłaszcza dzieciom starszym), nie pomaga dziecku w szybkiej adaptacji. Nasi wychowawcy po Państwa wyjściu poświęcą szczególną uwagę maluszkowi. Ponadto zawsze zgłoszą rodzicowi niepokojące objawy, czy zachowania dziecka. W naszym żłobku nie mieliśmy dziecka, które by się nie zaadaptowało. Warunkiem powodzenia jest jednak właściwa współpraca.

Bywa, że dzieci, które zaadaptowały się bez problemów, po kilku dniach nie chcą uczęszczać do żłobka. Jest to spowodowane tym, iż pierwsza "euforia" minęła. Zabawki zostały wszystkie obejrzane, kolorowa sala stała się już znana... Jest to sprawa normalna i nie ma w tym nic niepokojącego. Po kilku dniach z pewnością wszystko wróci do normy.

Adaptację można porównać do pierwszego dnia w pracy. Któż nie jest z jednej strony podekscytowany, a z drugiej strony poddenerwowany nową sytuacją. W związku z tym nie należy wymagać dojrzałości w tej kwestii u dzieci. Rzadko kto w pierwszym dniu pracy jest "wylewny" w stosunku do swoich współpracowników i bez problemu wchodzi z nimi w bliskie relacje. Dlatego nie oczekujmy od dziecka, że od razu będzie miało mnóstwo przyjaciół i będzie z wielkim entuzjazmem uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Należy dać mu czas na bycie obserwatorem. Wkrótce z pewnością znajdzie sobie przyjaciół, będzie o nich opowiadało (jeśli dziecko mówi) lub wskazywało.

Po okresie adaptacji dzieci zazwyczaj płaczą, ale tylko wtedy, kiedy muszą iść do domu.

Adaptacja w Artystycznej Akademii Malucha może odbywać się w miesiącu poprzedzającym uczęszczanie do żłobka, jest bezpłatna. Warunkiem udziału w adaptacji jest podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego. Istnieje możliwość wykupienia pierwszego abonamentu obejmującego mniejszy pakiet, natomiast po miesiącu zmiany na większy.

 

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j