Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Przemiarki 23A
Certyfikaty i osiągnięcia Artystycznej Akademii Malucha

 

Miejsce Odkrywania Talentów

Jesteśmy jedynym żłobkiem w Polsce uhonorowanym mianem Miejsca Odkrywania Talentów.

Ten ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym dzieci oraz rozwijającym ich umiejętności. Jesteśmy tym bardziej dumni faktem, iż miano to, przyznawane jest pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

www.ore.edu.pl

 

 

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

Nasz żłobek bierze udział w Programie Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy. Promując prawidłowe nawyki żywieniowe pomagamymwspierać prawidłowy rozwój dzieci do 3. roku życia.

www.zdrowojemy.info

 

 

Konkurs Ekologiczny

Corocznie bierzemy udział w Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Galerię Kazimierz. Wiele radości sprawia nam przygotowywanie eko-rzeźb. Konkurs ekologiczny ma za zadanie promować i kształtować postawy ekologiczne wśród dzieci.

www.galeriakazimierz.pl/eko-konkurs

 

 

 

 

 

Góra grosza

Corocznie bierzemy udział w Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Galerię Kazimierz. Wiele radości sprawia nam przygotowywanie eko-rzeźb. Konkurs ekologiczny ma za zadanie promować i kształtować postawy ekologiczne wśród dzieci.

Wszystkim rodzicom biorącym udział w akcji za grosiki dziękujemy!!

http://www.towarzystwonaszdom.pl/goragrosza/
Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j