Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
AAM to żłobek z pasją

Artystyczna Akademia Malucha to profesjonalna opieka oraz troska o wszechstronny rozwój małego dziecka. W związku z tym, działamy jako sieć małych i przyjaznych maluchom - każdy na maksimum 15 dzieci.

Niewielka ilość podopiecznych pozwala nam na:

 • indywidualne podjście do każdego dziecka
 • zrozumienie jego potrzeb
 • dostosowanie planu dnia do maluszka (istotne zwłaszcza u dzieci do 1 roku życia)

Mały żłobek również mniej "sprzyja" chorobom, dzięki czemu rodzice mogą spokojnie rozwijać się zawodowo.

W AAM nie praktykuje się podziału na grupy wiekowe. Daje to możliwość:

 • szybszego rozwoju motorycznego niemowlaka
 • szybszego rozwoju mowy
 • lepszego rozwoju społecznego u dzieci w wieku przedprzedszkolnym
 • poświęcenia większej uwagi najmłodszym dzieciom

W AAM, dbając o rozwój maluchów zapewniamy:

 • profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę wychowawców – specjalistów w dziedzinach: rozwoju małego dziecka, logopedę, fizjoterapeutę, pedagogów, jak również plastyka, czy muzyka.
 • stymulację maluszka ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość jego rozwoju. Wszekie wątpliwości odnośnie nieprawidłowego rozwoju dziecka konsultujemy z rodzicami, zapewniając im wsparcie
 • współczesne metody pracy z małymi dziećmi, m.in.
  - Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej
  - Metoda Pedagogiki Zabawy
  - Metoda Carla Orffa
  - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j