Prywatny żłobek
 
Prywatny żłobek, Kraków ul. Bitschana 4
Plan dnia

7.00-9.00 przyprowadzanie dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane

9.00 przygotowanie do śniadania (czynności porządkowe i higieniczne), śniadanie

10.00 - 11.30 zajęcia zorganizowane wg. planu tygodniowego lub wyjście na plac zabaw (w zależności od pogody)z

11.30 przygotowanie do obiadu (czynności porządkowe i higieniczne), obiad

12.30 - 14.30 odpoczynek poobiedni

15.00 - 15.30 zabawy dowolne

15.30 przygotowanie do podwieczorku (czynności porządkowe i higieniczne), podwieczorek

16.00-17.00 oczekiwanie na rodziców, zabawy dowolne

Copyright © 2022 S t u d i o E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j